11/07/2017

Dzieci

Kursy językowe dedykowane dzieciom w wieku 6 – 14 lat. Podział na grupy pod względem umiejętności językowych.
Przygotowanie do egzaminów językowych na koniec klasy 8 szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych.

Grupy tworzymy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego od poziomu A1 do poziomu C2.

– wykwalifikowana kadra
– przyjazna atmosfera
– nauka w małych grupach (6-10 osób)
– materiały w cenie kursu
– semestralne raporty postępów
– certyfikat ukończenia kursu

6-10 lat

2 x 45 min lub 1 x 90 min
66 godzin lekcyjnych
Cena: 930 zł
wrzesień 230 zł
październik - maj 87,50 zł

11 – 14 lat

2 x 90 min
130 godzin lekcyjnych
Cena: 1710 zł
wrzesień 230zł
październik – maj 185 zł